Ingangsdatum: 24 mei 2018

Privacybeleid

Welke persoonsgegevens verwerkt ProcessChemistry?

  • Voorletters, naam en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Beroep
  • Telefoonnummer (zakelijk en/of privé, mobiel en/of vast)
  • E-mailadres (zakelijk en/of privé)

Bijzondere persoonsgegevens (zoals over uw gezondheid) worden niet vastgelegd.

Voor welke doeleinden legt ProcessChemistry persoonsgegevens vast?

ProcessChemistry gebruikt persoonsgegevens onder andere voor, maar niet beperkt tot:

  • Het uitvoeren van haar dienstverlening voor u
  • Het afleveren van goederen en diensten bij u
  • Facturatie
  • Promotie- of marketingdoeleinden in verhouding met de dienstverlening van ProcessChemistry

Websitebezoek

De website van ProcessChemistry verzamelt ook gegevens om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en worden nooit gekoppeld aan persoonsgegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek, IP-adres of welke pagina’s u bezoekt.

Hoe lang bewaart ProcessChemistry persoonsgegevens en wie heeft toegang?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om bovenstaande doeleinden te kunnen uitvoeren.
ProcessChemistry verstrekt persoonsgegevens slechts aan derden die (1) noodzakelijk betrokken zijn bij het uitvoeren van de dienstverlening aan u (bijvoorbeeld wanneer een partner betrokken is bij de uitvoering van een dienst) of (2) indien een gerechtelijk bevel dit vereist. Buiten voorgenoemde reden worden gegevens nooit aan derden verstrekt of verkocht.

Kan ik mijn persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Alle persoonsgegevens die van u bekend zijn bij ProcessChemistry kunt u op verzoek inzien, wijzigen of laten verwijderen. U kunt hiervoor uw verzoek mailen naar info@processchemistry.nl.

Beveiliging

ProcessChemistry hecht zeer veel waarde aan een goede beveiliging en bescherming van al uw persoonsgegevens. ProcessChemistry draagt zorg voor technische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wanneer derden noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van dienstverlening aan u, zal ProcessChemistry er zorg voor dragen dat uw persoonsgegevens juist beschermd worden.

Datalek

Wanneer bij ProcessChemistry het vermoeden bestaat van of een datalek bekend is, zal dit direct doch uiterlijk binnen 72 uur bij de autoriteit Persoonsgegevens gemeld worden en wordt dit opgenomen in het eigen register. Bovendien worden alle betrokenen hiervan op de hoogte gesteld wanneer de wet dit vereist.

Wijzigingen

ProcessChemistry behoudt zich het recht voor enig deel van dit privacybeleid op enig moment, zonder verdere aankondiging aan te vullen, te wijzigen, of te verwijderen, door het plaatsen van dergelijke wijzigingen op deze Site. Veranderingen in dit privacybeleid zijn onmiddellijk na plaatsing op deze site van toepassing. Gecontinueerd gebruik van deze site na het plaatsen van wijzigingen, impliceren uw acceptatie van deze wijzigingen met ingang van de datum van herziening.

Contact

Voor vragen over privacy en uw gegevens kunt u contact opnemen met ProcessChemistry via:

e-mail: info@processchemistry.nl
post: ProcessChemistry
Groesstraat 11
5662 ET Geldrop